Press "Enter" to skip to content

80 úvodzoviek a 5 tipov na to, aby ste sa stali najlepším lídrom, aký môžete byť!

Ak sa chcete inšpirovať a rozhodnúť sa stať sa lídrom, musíte vedieť, či to chcete urobiť správne. Jedinou vecou, ​​ktorú vodca potrebuje, sú nasledovníci. Je to také jednoduché. Nepotrebujete oprávnenie ani pozíciu, ani status, ani hodnosť ani nič nepotrebujete. Potrebujete iba skupinu ľudí, ktorí sú odhodlaní a ochotní dobrovoľne ťa nasledovať za vami a vašou víziou, aby vás podporili do pekla, to je dobrý vodca. Videl som ľudí so značnou autoritou, ktorí pre nich nikto nechce riskovať, ale ľudia s takmer ničím, ktorí sú pripravení dostať sa pod ich vedenie, sú nespočetní. Tieto základné tipy sú preto podľa môjho názoru najdôležitejšími vecami, ktoré potrebujete, ak chcete byť čo najlepšou verziou seba samého, pokiaľ ide o vodcovstvo.Leadership Quotes: We cannot lead anyone farther than we have been ourselves.Tip č. 1: Poskytnite jasnú víziu.

Ako ľudské bytosti vidíme iba veci, pre ktoré máme slová. Môžeme si len predstaviť veci, ktoré sú v pochopení našej logiky. Ak teda chcete, aby sa ľudia podelili o vašu víziu, musíte im dať dosť jasného pochopenia. Nikto nebude nasledovať vágny výraz ako „Rast“ alebo „Rozvoj“. Musíte vysvetliť, čo chcete robiť jasne, ako to budete robiť, čo potrebujete, kedy / do kedy chcete dosiahnuť ono. Dajte svojim sledovateľom účel, ktorý môžete sledovať, okrem peňazí, nad riziká, nad rámec tvrdej práce. Ak chcete krv, pot a slzy svojich stúpencov, musíte dokázať, že ste spôsobilí byť ich vodcami. Ak každý vidí, čo vidíte, môže vynaložiť všetku svoju usilovnú prácu a úsilie na dosiahnutie tejto vízie.Leadership Quotes: Provide a clear vision.

Tip č. 2: Poskytnite stabilitu a bezpečnosť.

Hlavným dôvodom, prečo ľudia začali vytvárať dohody, je predovšetkým to, že im poskytovali stabilitu a bezpečnosť, ktorú potrebovali na prežitie a vývoj. Ak viete, že niekto má chrbát v čase núdze, ak viete, že existuje niekto, kto sa stará o vaše blaho a môže vás chrániť pred hrozbami vonkajšieho sveta. Ak viete, že môžete v noci pokojne spať, pretože niekto ostáva v pozore pred potenciálnymi nebezpečenstvami, môžete všetok svoj čas a úsilie vynaložiť na dosiahnutie výsledkov a ste na to viac než ochotní.Leadership Quotes: Provide stability and security.

Tip č. 3: Dajte každému šancu prispieť.

Bez ohľadu na to, ako úspešný je podnik alebo kancelária, alebo čokoľvek, z čoho ste sa rozhodli stať sa lídrom, ak sa niekto necíti jeho súčasťou a nemá pocit, že prispel k úspechu, potom nebude milujem to. Ak sa všetci vaši sledovatelia cítia, že by ste to nemohli urobiť bez ich usilovnej práce a úsilia, potom na prvom mieste nebudú tvrdo pracovať. Každý sa chce cítiť milovaný, každý sa chce cítiť cenený, každý sa chce cítiť dôveryhodný a schopný dôverovať druhým, každý chce vedieť, že na ľuďoch okolo nich záleží. Úspech prichádza iba v skupine. Ako to Afričania povedali pred nás: „Ak chcete ísť rýchlo, choďte sami, ak chcete ísť ďaleko, choďte spolu.“ Dajte im pocit, že sú pre spoločnosť nápomocní, a na oplátku budú viac ako ochotní konať. ako taký.Leadership Quotes: Give everyone a chance to contribute.

Tip č. 4: Dajte prednosť záujmom ľudí.

Ľudské bytosti sú vždy na prvom mieste. Sme takí ochotní obetovať ľudí za čísla, ale nie čísla pre ľudí, je to trochu pozadu, nemyslíte? Uvidíte, že v čase potreby sa testuje viera a hodnota tímu av tom čase sú to ľudia, ktorí vám prídu na pomoc, nie čísla. V týchto časoch núdze povstane každý s vami, aby čelil akémukoľvek nebezpečenstvu, pretože vidíte, že každý by mal trpieť trochu, ako každý, kto veľa trpí.Leadership Quotes: Put the interests of the people first.

vianočné milostné správy

Tip č. 5: Premýšľajte o svojich nasledovníkoch ako o vašej rodine.

Ako rodič si nemusíte vyberať svoje deti. Niektoré sú divné, iné sú vtipné, iné nie sú také chytré, napriek tomu im dávate bezpodmienečnú lásku. Môžete vyhodiť svoje deti? Nie! Tak prečo sa rozhodnete vystreliť alebo prepustiť svojich nasledovníkov? Dobrý rodič neukazuje na zlé aspekty svojho dieťaťa a hrozí im, aby ich pripravili na adopciu. Namiesto toho poukazujú na svoje silné stránky a povzbudzujú ich, aby robili, v čom sú dobrí. Ak zlyhajú, pomôžu im, ak majú ťažkosti, zaškolia ich, pomôžu im porozumieť, aby sa cítili bezpečne, chceli, ocenili a na oplátku prispejú viac k vašej vízii, ktorú by ste si vedeli predstaviť, ale nakoniec dňa sa všetko, čo robí veľký vodca, neúnavne snaží zabezpečiť, aby ich nasledovníci mohli dosiahnuť viac, ako si kedy dokázali predstaviť.Leadership Quotes: Think of your following like your family.

80 úvodzoviek, ktoré vás inšpirujú k tomu, aby ste boli veľkým vodcom

 • Skôr ako budete vodcom, úspech je predovšetkým o raste seba samého. Keď sa stanete vodcom, úspech je o raste ostatných.
 • Najvýnimočnejším vodcom nemusí byť ten, kto robí najdôležitejšie veci. On je ten, ktorý núti ľudí robiť najdôležitejšie veci.
 • Vodca je ten, kto pozná cestu, ide cestou a ukazuje cestu.
 • Manažment robí veci správne; vodcovstvo robí správne veci.
 • Pri manipulácii s ním použite hlavu; na prácu s ostatnými používaj svoje srdce.
 • Šéf má titul, vodca má ľudí.
 • Citát dňa
 • Nemôžeme nikoho viesť ďalej, ako sme boli my sami.
 • Lídri musia byť dostatočne blízko na to, aby mali vzťah k iným, ale dosť ďaleko dopredu, aby ich motivovali.
 • Tajomstvo vodcovstva je jednoduché: Robte to, v čo veríte. Nakreslite obrázok budúcnosti. Ísť tam. Ľudia budú nasledovať.
 • Dobrým cieľom vodcovstva je pomáhať tým, ktorí sa darí zle, aby robili dobre, a pomáhať tým, ktorí sa darí dobre, robiť ešte lepšie.
 • Líder je najlepší, keď ľudia sotva vedia, že existuje, keď sa robí jeho práca, jeho cieľ je splnený, hovoria: urobili sme to sami.
 • Vodca berie ľudí tam, kam chcú ísť. Skvelý vodca berie ľudí tam, kam nemusia nutne chodiť, ale mali by byť.
 • Muž, ktorý chce orchester viesť, sa musí otočiť chrbtom k davu.

Success Is All About Growing Others

Prezrite si našu jedinečnú zbierku prianí a slávnych citátov. Nájdite najlepšie správy a karty pre každú príležitosť.

1000+ Unikátne priania k narodeninám Narodeninové priania pre vašich priateľov Vtipné narodeninové správy Romantické narodeninové priania Dobré ranné správy Dobré ranné správy pre priateľky Dobré ranné správy pre priateľa Láska citáty Láska citáty pre neho Láska ponuky pre ňu Dobré noci Správy pre priateľov Dobrú noc Citáty a správy
 • Najdôležitejším kľúčom k úspešnému vedeniu je vaša schopnosť nasmerovať a napadnúť to najlepšie, čo je v tých, ktorým vediete.
 • Armáda jeleňov by bola hrozivejšie ovládaná levom než armáda levov ovládaná jeleňom.
 • Veľké zamestnanie zvyčajne chodia na mužov, ktorí preukážu svoju schopnosť vyrastať malých.
 • Dôvera je nákazlivá. Rovnako tak aj nedostatok dôvery.
 • Konsenzus je negáciou vodcovstva.
 • Nesledujte, kam môže cesta viesť. Namiesto toho choďte tam, kde nie je žiadna cesta, a zanechajte stopu.
 • Nechoďte tam, kam cesta môže viesť, ale choďte tam, kde nie je žiadna cesta, a nechajte stopu.
 • Orli sa nestádajú - musíte ich nájsť jeden po druhom.
 • Vzdelanie je matkou vodcovstva.
 • Každý človek, ktorý nastúpi do úradu, buď rastie, alebo sa zväčšuje, a keď mu dám nejakú kanceláriu, pozorne ho sledujem, aby zistil, či má opuch alebo rastie.
 • Ten, kto sa nikdy nenaučil poslúchať, nemôže byť dobrým veliteľom.
 • Jeho cieľ sa splnil: Povedia, že sme to urobili sami.

Leadership Quotes: A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.

 • Určite nie som jedným z tých, ktorých treba nabádať. V skutočnosti, ak vôbec niečo, som prod.
 • Bojím sa viac o armáde so 100 ovcami, ktorú vedie lev, ako o armáde so 100 levmi, ktoré vedie ovca.
 • Ak postupujem, nasleduj ma! Ak ustúpim, zabite ma! Ak zomriem, pomstí ma!
 • Je oveľa bezpečnejšie riadiť sa, než vládnuť.
 • Je veľmi potešujúce veriť, že vodcovia, ktorí robia hrozné veci, sú v skutočnosti šialení. Jediným spôsobom, čo musíme urobiť, je ubezpečiť sa, že psychotikov nedávame na vysoké miesta, a problém sme vyriešili.
 • Je skvelé pracovať s niekým, kto chce robiť veci inak.
 • Lídri sa nenarodili, sú stvorení. A sú vyrobené rovnako ako čokoľvek iné prostredníctvom tvrdej práce. A to je cena, ktorú musíme zaplatiť, aby sme dosiahli tento cieľ alebo iný cieľ.
 • Vodcovstvo sa naozaj nedá naučiť. Dá sa to naučiť.
 • Vedenie má ťažšiu prácu, než len zvoliť strany. Musí spojiť strany.
 • Vodcovstvo je silnou kombináciou stratégie a charakteru. Ale ak musíte byť bez jedného, ​​musíte byť bez stratégie.
 • Vodcovstvo je čin, nie pozícia.
 • Vodcovstvo vedie niekoho, aby urobil to, čo nechce, aby dosiahol to, čo chce dosiahnuť. Toma Landry
 • Vodcovstvo je schopnosť jednotlivca prostredníctvom svojich akcií motivovať ostatných k vyššej úrovni úspechu.
 • Vedenie je umenie prinútiť niekoho iného, ​​aby urobil niečo, čo chcete, pretože chce urobiť.
 • Vodcovstvo je schopnosť premeniť víziu na skutočnosť.

Leadership Quotes: Management is doing things right; leadership is doing the right things.

Veselé Velikonoce pre rodinu a priateľov
 • Vedenie by sa malo rodiť z pochopenia potrieb tých, ktorých by to ovplyvnilo.
 • Muži robia históriu a nie naopak. V obdobiach, keď neexistuje vodcovstvo, spoločnosť stojí. Pokrok nastane, keď odvážni a zruční vodcovia využijú príležitosť zmeniť veci k lepšiemu.
 • Mojou zodpovednosťou, našou zodpovednosťou ako šťastných Američanov, je pokúsiť sa vrátiť tejto krajine toľko, ako nám to dalo, keď pokračujeme v našej americkej ceste spolu.
 • Nikdy ľuďom nehovorte, ako robiť veci. Povedzte im, čo majú robiť a oni vás prekvapia svojou vynaliezavosťou.
 • Žiadny človek nie je spôsobilý veliť druhému, ktorý sám nemôže veliť.
 • Žiadny človek neurobí veľkého vodcu, ktorý to chce urobiť sám alebo za to musí získať všetok kredit.
 • Žiadny z dvoch mužov nemôže byť spolu pol hodiny, ale jeden získa nad ostatnými zjavnú prevahu.
 • Nie krik, ale let divej kačice, vedie stádo k letu a nasledovaniu.
 • Jedným z meradiel vodcovstva je kaliber ľudí, ktorí sa rozhodnú nasledovať vás.
 • Jednou zo skutočných skúšok vodcovstva je schopnosť rozpoznať problém skôr, ako sa stane mimoriadnou udalosťou. Arnold Glasow
 • Vynikajúci vodcovia idú z cesty, aby posilnili sebaúctu svojich zamestnancov. Ak ľudia veria v seba samých, je úžasné, čo dokážu.
 • Ľudia sa pýtajú rozdielu medzi vodcom a šéfom. Vodca vedie a šéf vedie.
 • Ľudia sa pýtajú rozdielu medzi vodcom a šéfom. Vodca pracuje otvorene a šéf v tajnosti. Vodca vedie a šéf vedie.
 • Pamätajte si, že zmeniť názor a nasledovať toho, kto vám dáva právo, musí byť o to menej slobodné ako predtým.
 • Vládnite kráľovstvu, akoby ste varili malú rybu, nepreháňajte to.
 • Úspech pre vodcovstvo je poznať veľké umenie smerovania druhých bez toho, aby si toho všimli.
 • Najlepší výkonný pracovník je ten, kto má dosť rozumu na to, aby si vybral dobrých mužov, aby urobili to, čo chce, a aby sa dostatočne zdržiaval, aby sa s nimi nestrácal, zatiaľ čo to robia.
 • Výzvou pre vedenie je byť silný, ale nie hrubý; byť láskavý, ale nie slabý; byť odvážny, ale nie šikanujúci; byť pozorný, ale nie lenivý; byť skromný, ale nie plachý; byť hrdí, ale nie arogantní; mať humor, ale bez hlúposti.

Leadership Quotes: To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.

 • Spoločná charakteristika ľudí umožňuje komunitu, ale sú to ich nezvyčajné vlastnosti, ktoré ju robia lepšou.
 • Prvou zodpovednosťou vodcu je definovať realitu. Posledné je poďakovanie. Medzi tým je vodca služobníkom.
 • Ľudská myseľ je nútená rozumieť tak, ako je telo nútené prežiť.
 • Kľúčom k dnešnému úspešnému vedeniu je vplyv, nie autorita.
 • Vodca musí byť praktický a realista musí ešte hovoriť jazykom vizionára a idealistu.
 • Základným kameňom je inštinkt vedenia, s ktorým sa narodíte. Rozvíjaš vtipnú kosť a kosť, ktorá s tým súvisí.
 • Muž, ktorého autorita je posledná, je vždy prísny.
 • Strelec zasiahol cieľ čiastočne ťahom, čiastočne prepustením. Lodník dosiahol pristátie čiastočne ťahom, čiastočne pustením.
 • Pre národ bude veľmi ťažké hľadať vodcov, ktorí držia svoje uši k zemi.
 • Jediným skutočným školením pre vedenie je vedenie.
 • Náladový kôň, ktorý sa pokúsi vyhrať preteky sám od seba, pobeží stále rýchlejšie, ak bude podporovaný.
 • Samotnou podstatou vodcovstva je, že musíte mať víziu. Musí to byť vízia, ktorú jasne a dôrazne vyjadrujete pri každej príležitosti. Nemôžete vyhodiť neistú trubku.
 • Vedenie má tri základné prvky: pokoru, jasnosť a odvahu.
 • Vo vodcovstve verejnosti nie je horšia chyba, ako podržať falošnú nádej čoskoro bude zmetená.
 • Príkaz znamená slúžiť, nič viac a nič menej.
 • Na to, aby ste v 21. storočí viedli vojakov, námorníkov a letcov do boja, musíte mať charakter aj kompetenciu.
 • Dôverujte ľuďom a oni vám budú verní; Zaobchádzajte s nimi veľmi dobre a ukážu sa skvele.
 • Čo je to výbor? Skupina neochoty, vybraná z nevhodných, robiť zbytočné.
 • Môžete poslať správu do celého sveta za pätinu sekundy, napriek tomu môže trvať roky, kým sa dostane z vonkajšej strany ľudskej hlavy dovnútra.
 • Nevedieš tým, že udrieš ľudí nad hlavu, to je útok, nie vedenie.
 • Nebudete nikdy vodcom, pokiaľ sa najprv nebudete učiť nasledovať ho a viesť ho.

Prečítajte si tiež

 • 100 citátov a výrokov o úspechu a 5 tipov na dosiahnutie vašich cieľov
 • 4 návyky, ktoré má každá úspešná osoba - 20 ponúk, ktoré inšpirujú pozitívne návyky
 • 50 motivačných ponúk a 7 tipov, ako vás motivovať
 • 70 úvodzoviek a 5 jednoduchých tipov, ako vidieť problémy ako príležitosti
 • Citácie o úspechu a tipy na inšpirovanie úspechu vo vašom živote
 • Citáty a tipy, ktoré majú byť emocionálne silnejšie

Tiež sa ti môže páčiť...

sú nasledujúce:

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Reklama

Posledné príspevky

 • 10 spôsobov, ako ju oslniť na Valentína
 • 10 jedinečných spôsobov, ako pre neho pripraviť Valentína
 • Správy romantického Valentína pre ňu (priateľka alebo manželka)